גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

בלשכת ההוצאה לפועל                                                               תיק מס' _____
בתל אביב                                                                                  כב' הרשמת אלדר זהבית

 
 
 
סמינר הקיבוצים
 
נגד
 
ש.א.
 
בפני בקשת החייבת, לפיה עותרת  החייבת כי אעשה שימוש בסמכותי הקבועה בסעיף 18 לחוק ההוצל"פ ואורה על השבת המצב לקדמותו, כך שאורה לזוכה להשיב לידיה הכספים אשר נגבו על ידו במסגרת ההליכים בתיק,טרם ניתנה החלטת בית המשפט אודות ביטולו של פסק הדין המבוצע בתיק , תוך מתן רשות להתגונן לחייבת.
 
לאחר שעיינתי בבקשת החייבת, בתגובת הזוכה וכן בתשובת החייבת לתגובה, מצאתי להיעתר לבקשה.
אין חולק כי פסק הדין המבוצע בתיק בוטל בהתאם להחלטותיו של כב' הרשם גבאי ממועדים,28.12.11 12.6.12 ו 26.6.12 וזאת לאחר שהחייבת עמדה בתנאי ההפקדה בסך 5,000 ₪ ,כפי הסכמת הצדדים אשר קיבלה תוקף של החלטה ביום 28.12.11.
 
יוער כי בהתאם להסכמה הנ"ל, כנגד הפקדת סך של 5,000 ₪ , תינתן לחייבת הרשות להתגונן כנגד התביעה.
 
הסעיף הרלבנטי לענייננו הינו כאמור סעיף 18 לחוק ההוצל"פ, לפיו עם ביטולו של פסק הדין תנוה איפוא  לרשם ההוצל"פ סמכות לצוות על החזרת המצב כי שהיה לפני הביצוע . יחד עם זאת, סמכות זו, נתונה לשיקול דעת רשם ההוצל"פ ולא בכל מקרה יורה רשם ההוצל"פ על החזרת המצב לקדמותו.
 
לאחר ששקלתי נסיבות העניין ובחנתי טענות הצדים, מצאתי להורות במקרה שבפניי על השבת המצב לקדמותו, וזאת בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו בפסיקה בסוגיה זו.
(ראו: בר"ע (ת"א) 1600/07 שריג יוסף נ' קסטנסבוים אריה ,תק -מח 2008(3) , 2584: ראה עוד : בר"ע (ת"א ) 1826/07 פס' גולדנברג נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, תק-מח 2008 (3) , 3604).
 
כפי שנקבע בפסקי הדין הנ"ל עם ביטול פסק הדין חזרו הצדדים לנקודת ההתחלה. במצב דברים זה, כאשר הדיון בתביעה למעשה טרם החל, והצדדים מצויים בראשיתו של ההליך המשפטי, טרם שמיעת הוכחות וקביעת ממצאים באשר לחיובי הצדדים, מן הראוי כי רשם ההוצל"פ יפעל בהתאם לסמכותו ולצוות על החזרת המצב לקדמותו. כן נקבע כי בנסיבות אלה, הותרת כספים בידי הזוכה משולה למתן סעד זמני על ידי רשם ההוצל"פ, שאינו  הערכאה המוסמכת לכך, בלא שנבחנו השיקולים הרלבנטיים כגון איזון נזקי הצדדים.
 
עוד נקבע כי השימוש בסמכות לדחות בקשת חייב להשבת המצב לקדמותו צריך להיעשות במשורה במקרים המתאימים שהינם אותם מקרים בהם ביטול פסק הדין נעשה באופן חלקי בלבד בשל פגם טכני או לשם השלמת עדות או קביעה משפטית מסויימת.
 
בשולי הדברים אציין כי לא מצאתי ממש בטענות הזוכה לפיהן דחה כב' הרשם גבאי בקשה דומה אשר הוגשה בפניו על ידי החייבת. בניגוד לנטען לא מצאתי בהחלטות כב' הרשם גבאי התייחסות לעניין זה, מה שעניינה של בקשת החייבת בפני כב' הרשם גבאי אליה מפנה הזוכה תגובתו,הינה בקשה להפחית סכום ההפקדה תוך התחשבות בכספים שעוקלו במסגרת תיק ההוצל"פ – בקשה אשר ממילא נדחתה על ידו.
 
אשר על כן, ובהתאם לכל האמור לעיל הנני מורה לזוכה להשיב לידי החייבת בתוך 7 ימים הכספים שנתקבלו בידו במסגרת נקיטת ההליכים בתיק, עובר לביטולו של פסק הדין.
 
לאחר קבלת הכספים תגיש החייבת הודעה מתאימה על מנת לסגור התיק.
 
בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות.
 
 
 
מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים