גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

מאגר טופסי מיסוי מקרקעין
» מס שבח / מס רכישה / מס מכירה »מס רכוש »פיצויים
קובץ שם הטופס מס'
הטופס
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים 501
דיווח על בניית פרוייקט חדש 701
בקשה לפעולות ושירותים 703
בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים ‎2681
בקשה למסירת מידע ‎2857
טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה ‎2973
תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה ‎2988
חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס ‎7002) ‎2990
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי" ‎6120
תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד לעניין חוק מיסוי מקרקעין התשכ"ד ‎1963 ‎6130
הצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור / הצהרת הרוכש על רכישת זכות במקרקעין
‎7000
הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין ‎7000א
הצהרת המוכר על מכירת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין / הצהרת הרוכש על רכישת זכות במקרקעין
‎7000ב
הצהרת המוכר על מכירת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין
הצהרת הרוכש על רכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין
7002
בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין ‎7003
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד ‎7004
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף מבנה עיסקי לפי סעיף ‎49 יא לחוק ‎7005
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף קרקע חקלאית לפי סעיף ‎49 יא‎1 לחוק ‎7005/א
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף דירת מגורים לפי סעיף ‎49 יב לחוק ‎7005/ב
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף זכות למגורים בבית אבות לפי סעיף ‎49 יג לחוק ‎7005/ג
הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) לחוק מסוי מקרקעין (שבח,מכירה,רכישה) התשכ"ג - 1963 7006
עידכון פרטי עו"ד ‎7008
השגה לפי סעיף ‎87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד ‎1963 ‎7013
בקשה לפטור ממס שבח 7020
בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים 7021
הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים 7036
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים 7038
הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה 7039
מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה 7040
הודעה על נאמנות לפי סעיף ‎74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד ‎1963 7067
בקשה לתיקון שומה 7085
הצהרה על מכירת זכות במקרקעין ע"י איגוד הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין 7086
הצהרה על משק חקלאי 7097
בקשה לתשלום מקדמה 7152
בקשה להקטנת שיעורי מקדמה 7155
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה") 7649
הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 7738
הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת 7751
‎ 

מס רכוש

קובץ שם הטופס מס'
הטופס
הצהרה בהתאם לסעיף ‎17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א ‎1961 ‎2856
כתב ערר ‎6104
השגה לגבי קרקע על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א ‎1961 ‎6505
 

פיצויים

קובץ שם הטופס מס' הטופס
  תביעת פיצויים על נזק מלחמה שנגרם לגופו של נכס (נזק מבנה) 2881/1
  תביעת פיצויים על נזק מלחמה שנגרם לגופו של נכס (נזק רכב) 2881/2
לישובי שדרות ועוטף עזה
תביעת פיצויים ב"מסלול האדום" בגין "נזק עקיף" שנגרם בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה
7113/1
לישובי ספר
תביעת פיצויים ב"מסלול האדום" בגין "נזק עקיף" שנגרם בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה
7113/1
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" שנגרם בשל פגיעה בפעילות עקב פעולות מלחמה בתקופה מ-12/7/2006 עד 31/7/2006 7113א'
נספח 1 לטופס - גליון סיכום וחישוב וטבלת פרטי העובדים לחבר בני אדם (שאינו קיבוץ) ומלכ"ר זכאי  
נספח 2 לטופס - גליון סיכום וחישוב וטבלת פרטי העובדים לבעל עסק עצמאי המעסיק עובדים  
נספח 3 לטופס - גליון חישוב וסיכום וטבלת פרטי העובדים לקיבוץ  
נספח 4 לטופס - רשימת ישובי ספר באזור הצפון  
נספח 5 לטופס - רשימת ישובי קו עימות/ישובי ספר "במסלול הירוק"  
הנחיות למילוי הטופס בשפה הערבית  
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בתקופה מ-01.08.2006 עד 14.08.2006 7113ב'
נספח 1 לטופס - גליון חישוב וסיכום וטבלת פרטי העובדים (לחבר בני אדם (שאינו קיבוץ) ולמלכ"ר זכאי  
נספח 2 לטופס - גליון חישוב וסיכום וטבלת פרטי העובדים (לבעל עסק עצמאי המעסיק עובדים)  
נספח 3 לטופס - גליון חישוב וסיכום וטבלת פרטי העובדים (לקיבוץ)  
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בתקופה מ-01.01.2008 עד 30.04.2008 7113-3א'
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בתקופה מ-01.05.2008 עד 31.08.2008 7113-4א'
לחימה בדרום - תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בתקופה מ-01.09.2008 עד 31.12.2008 7113-5א'
לחימה בדרום - תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בתקופה מ-01.01.2009 עד 30.06.2009 7113-6א'
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בענף התיירות ב"מסלול הירוק" - בחודש יולי 2006 7114א'
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בענף התיירות ב"מסלול הירוק" - בחודש אוגוסט 2006 7114ב'
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בחקלאות ב"מסלול הירוק" - בחודש יולי 2006 7115א'
הוראות למילוי הטופס בערבית  
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בענפי החקלאות ב"מסלול הירוק" - בחודש אוגוסט 2006 7115ב'
תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בחקלאות - מסלול הירוק מבצע עופרת יצוקה לתקופה שבין ה-27.12.2008 ועד 19.1.2009 7116-1
מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים