גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

פטור מאגרה לחברה שנמצאת בפירוק מרצון – מי זכאי וכיצד מוגשת הבקשה? 
תקנות החברות (אגרות), התשס"א – 2001 (להלן: "תקנות החברות (אגרות)") קובעות פטור מאגרות לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון.
שימו לב:
  • רק חברות שנמצאות בהליך פירוק מרצון יכולות לבקש פטור בהתאם לתקנות החברות (אגרות).
  • יש להגיש את המסמכים לצורך קבלת פטור רק עם הגשת הדו"ח הסופי מאת מפרק החברה.
לצורך קבלת פטור מאגרה יש להגיש לרשם תצהיר אי פעילות - תצהיר מקורי מאת הדירקטורים שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק וכן :
  1. אישור מקורי מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר  התיק.
  2. אישור מקורי מרשויות  מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על  פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום.
ובמידה ואין באפשרות החברה להמציא אישורי מס הכנסה ומע"מ כנ"ל מאחר ותיקה עדיין לא נסגר, רשאית להמציא לרשם את תצהיר אי הפעילות בצירוף:
  1. רואה חשבון המבקר של החברה (רואה חשבון שמונה  לשם  ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ) המאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, ובציון העובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, המאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה.  האישור יינתן על כל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה. 
  2. העתק  מן הדוחות למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש פטור כאמור. 
תשומת לבכם לתקנה 5ג' לתקנות החברות (אגרות) אשר קובעת כי הפטור לפי התקנות יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.
מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים