גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

פיצויים בשל הליכי הוצל"פ שגויים 

התובע הגיש כנגד הנתבעת תביעה כספית בגין הליכי הוצאה לפועל שגויים שננקטו נגדו בעקבות הליך משפטי שהוא כלל לא היה צד לו. הנתבעת היא חברה בע"מ והיא הזוכה בתיק ההוצל"פ אליו צורף התובע כחייב. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טענה, כי התובע הוא אחיו של נתבע 2 בהליך הקודם ובעל חנות צמודה לחנותם של הנתבעים בהליך הקודם. בנוסף נטען שהנזק, עד כמה שנגרם, חוסה תחת חסינות מפני תביעה כאמור בסעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע.

בית המשפט פסק כלהלן:
אין רלוונטיות לחוק איסור לשון הרע. אמנם התובע טען לתחולת החוק במסגרת כתב תביעתו והנתבעת טענה להגנה על סמך סעיף 13(5) לחוק אולם, אין מדובר בפרסום אשר הביא לפגיעה בשמו הטוב של התובע או לנזק.
נכון הוא שתקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי מחייבת תובע לפרט בכתב התביעה את שמו של הנתבע ומספר זהותו אך חובה זו מסויגת במונח הכלול בסיפא של הסעיף "במידה שניתן לבררם". במקרה דנן, ברור כי הנתבעת יכלה לבקש את אותו צו שביקשה מבית המשפט בסופו של דבר כבר בשלבים המקדמיים ואף היתה חייבת לעשות כן. השתהותה בעניין זה גרמה לכך שהתובע כאן שורבב לתוך הליך לא לו, והוצאו נגדו צווים שונים שהגבילו אותו והסבו לו לכל הפחות עוגמת נפש.
מהמסמכים שצורפו להודעה לצדדים שלישיים עולה שאכן צד ג'2 עשה כל שביכולתו בכדי להשתמט ממתן פרטים נכונים ובשלבים שונים של הדיון אף נמנע מלמלא אחר חובות פרוצדוראליות שונות. כך, נמנע מלציין את מספר זהותו בבקשת רשות להתגונן. כך גם עשה בתצהירים שהגיש באותו הליך כמו גם בכתב הגנתו וזאת חרף החיקוק המחייב זאת כאמור בתקנה 50 לתקסד"א.
יתרה מכך, צד ג'2 לא בחל בשום אמצעי על מנת להקשות על הנתבעת לאתר את פרטיו בכדי להוציא את פסק הדין שניתן נגדו לפועל. כך, כשנתבקשה תגובתו לבקשת חבמ"ל לתקן את פסק הדין ע"י הוספת תעודת הזהות של התובע דכאן, לא הכחיש או אישר את נכונות המספר אלא סיפק תגובה מתחכמת. בהמשך אף הגדיל לעשות וסירב לאפשר לבא כוחו להעביר את מספר זהותו לבית המשפט כפי שנדרש לעשות בהחלטת בית המשפט. ייתכן ויש ממש בטענות הנתבעת בנוגע להעדר שיתוף פעולה מצד צד ג' 1 ושיתוף פעולה כלשהו בין התובע לבין הצדדים השלישיים. שיתוף הפעולה האמור התבטא בהליכים במה שניתן לכנות כהעדר סיוע בבירור הפרטים הנכונים של הצדדים.
על בסיס החומר הנמצא בתיק, אין לקבוע כי ביחס לתובע הדברים עולים עד כדי שימוש לרעה בהליכי משפט, דבר אשר היה מביא לביטול זכותו לקבל סעד בתביעה דנן.

תא (חי') 24865-12-10 עבד אלכרים סלימאן נ' חברת חבמ"ל בע"מ
מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים