גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

כאשר מדובר ברכב אחד המשמש את שני בני הזוג
אז בהיעדר ראיות לסתור יש לראות את הרכב
כנכס משפחתי שחלה לגביו חזקת השיתוף


המבקש הגיש בקשה בדרך של המרצת פתיחה בה מתבקש בית המשפט ליתן סעד הצהרתי לפיו המבקש הוא הבעלים של רכב מסוג טויוטה ולכן אין המשיבה 2 רשאית להיפרע מהרכב בגין חובותיה של אשת המבקש, המשיבה 1. לטענת ב"כ המבקש וב"כ המשיבה 1, אין לראות ברכב כרכושם המשותף של בני הזוג, שכן עסקינן בנכס חיצוני, שניתן בירושה למבקש בלבד ואינו מהווה חלק ממסת הנכסים המשותפים.
.
בית המשפט פסק כלהלן:
המבקש והמשיבה 1 נישאו בשנת 1949 ועל כן המשטר הרכושי החל עליהם אינו הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, כי אם הלכת השיתוף בנכסים, שהתפתחה בפסיקה. בהתאם להלכת השיתוף, קיימת חזקה כי הרכוש שנצבר במשך חייהם של בני זוג, החיים יחד ומקיימים משק בית משותף, הוא משותף, אלא אם ישנן ראיות על כך שהתגבשה ביניהם כוונה אחרת.
כאשר מדובר בנכסים "חיצוניים", שניתנו במתנה או בירושה לאחד מהם ולאחר הנישואין, כמו בענייננו, אין החלה אוטומטית של הלכת השיתוף, אלא יש לבחון את עובדותיו ונסיבותיו של המקרה הנדון.
עובדת רישומו של הרכב על שם המבקש בלבד, לאחר שנתקבל בירושה, הינה בעלת ערך הוכחתי מסוים לטובת המבקש, אולם אין בה כדי לשלול, מיניה וביה, את החלת חזקת השיתוף. השאלה הטעונה הכרעה, בענייננו, מתייחסת להתנהגותם של המבקש והמשיבה 1, שכן חזקת השיתוף לגבי הרכב תחול רק במקרה
בו משתמעת כוונה שכזו מהתנהגותם. בנסיבות העניין, חזקת השיתוף חלה גם לגבי הרכב נשוא התובענה. מהראיות עולה, כי הרכב לא שימש רק את המבקש.
כאשר מדובר ברכב אחד, המשמש את שני בני הזוג, אז, בהיעדר ראיות לסתור, יש לראות את הרכב כנכס משפחתי שחלה לגביו חזקת השיתוף. השימוש המשותף מעיד, על הסכמתו המשתמעת של בן הזוג לשיתוף בן זוגו האחר ברכב.
מאז קבלת הרכב בירושה, חלפו כשמונה שנים וניתן לומר כי, במהלך תקופה כה ארוכה, הרכב הוטמע ברכוש המשותף ויש לראות בו גם בשל כך כנכס שחלה לגביו הלכת השיתוף.
העובדה שבני הזוג לא ערכו הסכם ממון או הסכם אחר בנוגע לרכב פועלת לחובתם במקרה הקונקרטי. דברים אלה נכונים לאור העובדה שהמשיבה 2 פועלת שנים רבות נגד המשיבה 1, וזאת אף קודם למועד שבו נתקבל הרכב. במצב דברים זה, לו התכוון המבקש שלא לשתף את המשיבה 1 ברכב, היה מצופה כי יפעל לעריכתו של הסכם ממון בהתאם.
גם תקופת הנישואים הארוכה של המבקש והמשיבה 1, משנת 1949 ועד היום  (כשישים שנים), מטה את הכף לעבר החלתה של חזקת השיתוף במקרה הנדון.

הפ (ת"א) 30381-01-11 דב רובינשטיין נ' רוחמה רובינשטיין
מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים